top of page

OM

ARKITEKT OG HÅNDVERKER

Med spesialisering for natur-baserte byggematerialer og passivhus

Jeg har hatt fokus på leire og halm som byggematerialet i mange år og deltatt på en rekke workshoper og kurs i Europa siden jeg var teenager.

Jeg har også lært mye fra oppveksten med mine arkitekt-foreldre Zuzana (leder av Slovakiske forening for bærekraftig arkitektur o.z.ArTUR) og Bjørn Kierulf som er CEO for EcoCocon halmpaneler. Sammen har de en arkitektstudio i Slovakia, Createrra, og er også mine  samarbeidspartnere her i Norge. 

Jeg er en utdannet leirepusser gjennom akkrediterte europeiske kurs ECVET. Gjennom å arbeide med hender og være tilstede på byggeplassen har jeg fått en god forståelse for materialer og detajl.

Jeg har også en stor glede i trearbeid og fikk mye kunnskap om trevirke og bærekraftig trebruk gjennom å jobbe som båtbygger og tradisjonshåndverker.

Selv om jeg er selvstendig,  samarbeider jeg med en rekke andre praksiser på ulike prosjekter innen arkitektur, kunst og håndverk, biogene materialer og leire.

 

Sammen med Alvar Elias Larsen har vi laget et diplom prosjekt i 2022, Raw Earth, som var en strategi på hvordan å gjøre leirjord ett mer tilgjengelig byggemateriale i Norge, gjennom prefabrikasjon og utdanning.

Vi vant en rekke priser for dette prosjektet og har også ledet oss til å være aktiv i Norsk Jord og Halmbyggeforening der jeg er leder idag. Gjennom foreningen arbeider vi frivillig med å skape ett nettverk og sammen oplyse og spre viten om disse materialer. 

Sanking av leire til ett offentlig skulptur i København 2019 

UTDANNING

2016 - 2022

2019-2020

2011-2017

Bergen Arkitekthøgskole

KADK, Bosetning økologi og tektonikk

(utveksling)

ECVET certified clay plasterer

Cambridge International School, Bratislava

2007-2012

2012-2013

CS Lewis Bilingual Highschool, Bratislava

2014-2015

Båtbygging, Fosen Folkehøgskole

bottom of page